Dit wordt beoordeeld door de bedrijfsarts. De mogelijkheid om te reizen is een medische beoordeling. De bedrijfsarts vermeldt de informatie over een eventuele reisbeperking in de spreekuurrapportage of de Functionele Mogelijkheden Lijst (FML).