Bij het inrichten van jouw re-integratie kunnen wij afhankelijk van je situatie diverse specialisten inschakelen. Naast je vaste casemanager kun je zo bijvoorbeeld te maken krijgen met een re-integratieconsulent. Of met een arbeidsdeskundige, bedrijfsarts of verzekeringsarts die wij om een oordeel hebben gevraagd over jouw gezondheidssituatie of mogelijkheden om te werken.

Maak je zorgen kenbaar
Ben je het niet eens met de aanpak of het oordeel van een van zo’n specialist, dan kun je dit het beste eerst met hem bespreken. Zo kan hij zijn standpunt toelichten en hopelijk jouw zorgen of bezwaren wegnemen. Lost dit het probleem niet op? Neem dan contact op met je casemanager. Die bekijkt of we het meningsverschil op een andere manier kunnen oplossen.