Na iedere (her)beoordeling ontvang je van UWV een brief met de beslissing (beschikking). Acture ontvangt hiervan een kopie en jouw casemanager volgt het oordeel van UWV. Na ontvangst van de beschikking met de uitkomst van de keuring passen we waar nodig jouw WGA-uitkering aan. Ben je het niet eens met een beslissing van UWV? Dan kun je een procedure voor bezwaar en beroep opstarten. Dit moet bij UWV gebeuren omdat dit de instantie is die de formele beslissing over een wijziging van jouw arbeidsongeschiktheid heeft afgegeven. In de beschikking zelf staat hoe je bezwaar kunt maken.