Als je ziek wordt, verandert er de eerste dertien weken niets aan de WW-begeleiding: die blijft in handen van jouw casemanager van Acture. De eerste dertien weken heb je ook gewoon recht op een WW-uitkering. Wel start UWV daarnaast met de ziektebegeleiding. Denk bijvoorbeeld aan het uitvoeren van ziektecontrole, het opvragen van een probleemanalyse bij een bedrijfsarts en het opstellen van een plan van aanpak voor re-integratie bij ziekte. UWV is in principe ook verantwoordelijk voor het regelen en in gang zetten van re-integratieactiviteiten. Omdat jouw (ex-)werkgever hier belang bij heeft, bekijken we samen met UWV in hoeverre het mogelijk en zinvol is om hierbij voort te borduren op acties die jij in overleg met ons in gang hebt gezet.

Blijf je langer dan dertien weken ziek? Dan stopt jouw WW-uitkering en ontvang je een Ziektewetuitkering van UWV. Deze ontvang je zolang jouw ziekte voortduurt. UWV zet in die periode de al in gang gezette begeleiding van jouw re-integratie voort. Afhankelijk van de situatie bekijkt Acture of het zinvol is om door te gaan met onze WW-begeleiding.