Ja, dat kan. Als jij denkt dat je door een verandering in jouw gezondheid meer of juist minder kunt werken, kan een verzekeringsarts van UWV beoordelen of dat klopt. En zo ja, of dit gevolgen heeft voor jouw uitkering. Je bent hoe dan ook verplicht om elke verandering in jouw gezondheid door te geven aan UWV én aan ons. De melding aan ons regel je met een telefoontje aan jouw casemanager of een mail naar wga@acture.nl. De melding aan UWV moet je verrichten met behulp van het formulier Doorgeven wijzigingen in uw gezondheid op uwv.nl. Bij het invullen krijg je vanzelf de vraag of je denkt dat jouw mogelijkheden om te werken zijn veranderd. Vul je hier ‘ja’ in, dan geeft het document aan dat je ook het formulier Vragen over uw gezondheid moet invullen en meesturen. Met deze informatie kan UWV een herbeoordeling doen. Heeft UWV méér informatie nodig om jouw situatie te beoordelen? Dan neemt UWV contact met je op of roept je op voor een gesprek met een van de verzekeringsartsen. Als UWV een herbeoordeling niet nodig vindt, wordt er telefonisch contact met je opgenomen. Ben je het niet eens met de beslissing van UWV? Dan kun je dit tijdens het gesprek aangeven.