Mantelzorgverplichtingen vormen een geldige reden om vrijstelling van UWV te krijgen voor jouw sollicitatieverplichtingen. Je moet hiervoor het formulier Aanvraag vrijstelling sollicitatieplicht bij mantelzorg invullen en naar UWV sturen. Als ontvanger van een WW-uitkering kun je maximaal zes maanden vrijstelling krijgen van je sollicitatieplicht. Deze termijn is bedoeld om een andere oplossing voor de mantelzorg te vinden. Is er sprake van een zeer uitzonderlijke situatie? Dan kan de termijn steeds met één maand worden verlengd. Wij vragen je om jouw situatie – voorafgaand aan je verzoek aan UWV – te bespreken met jouw casemanager. Zo kunnen we met je meedenken, beoordelen in welke mate de mantelzorg je verhindert om aan jouw verplichtingen te voldoen, en een inschatting geven of je verzoek aan UWV kans van slagen heeft. Bovendien voldoe je dan meteen aan je verplichting om ons op de hoogte te houden van jouw situatie.

Belangrijk om te weten is dat UWV niet iedere vorm van zorg als mantelzorg beschouwt. Ook vormt niet iedere vorm van mantelzorg reden voor vrijstelling. Je moet aan de volgende voorwaarden voldoen: