Dit is afhankelijk van hoeveel je gaat verdienen. Verdien je in je nieuwe baan meer dan 87,5% van jouw WW-maandloon? Dan stopt de WW-uitkering. Verdien je in je nieuwe baan minder dan 87,5% van jouw WW-maandloon? Dan wordt de WW-uitkering een aanvulling op jouw inkomen.

Je bent verplicht om jouw inkomsten uit werk altijd door te geven aan UWV. Een eventuele aanvulling berekent UWV door jouw inkomen af te trekken van jouw uitkering. Een deel van jouw inkomen (30%) wordt daarbij vrijgelaten. Ga je in jouw nieuwe baan minder verdienen dan in jouw oude baan? Dan heb je mogelijk recht op een bovenwettelijke aanvulling. Deze loonsuppletie kun je aanvragen bij de bovenwettelijke uitkeringsinstantie waar jij onder valt. Jouw (ex-)werkgever kan je vertellen welke instantie dit is.