Als je twijfelt aan de juistheid van een advies van de bedrijfsarts over de verzuimbegeleiding, kun je dit met opgave van redenen bij hem aangeven. Je kunt dan ook vragen om een second opinion van een andere bedrijfsarts.

Procedure voor second opinions
De eerste bedrijfsarts zet dan de second opinion in gang, tenzij hij zwaarwegende argumenten heeft om dit niet te doen; in dat geval zal hij je vertellen wat deze argumenten zijn. Vindt de second opinion plaats, dan verloopt deze volgens een vaste, wettelijk voorgeschreven procedure. Lees er meer over in het Stappenplan second opinion.