Bij het inrichten van de re-integratie volgt Acture het advies van de bedrijfsarts. Wanneer je het niet eens bent met de wijze waarop Acture met dit advies omgaat en/of de re-integratie vormgeeft, kun je een deskundigenoordeel aanvragen bij UWV. Je hebt op dit gebied dus dezelfde mogelijkheden als een werknemer die het tijdens de loondoorbetaling bij ziekte oneens is met zijn werkgever over de re-integratie.

Deskundigenoordeel van UWV
Bij een deskundigenoordeel beoordeelt UWV of Acture aan alle re-integratieverplichtingen voldoet. Bijvoorbeeld of we niet te weinig aan de re-integratie doen, of juist te veel van je vragen. De uitkomst van een deskundigenoordeel is wettelijk niet bindend, maar de casemanagers van Acture nemen die wel altijd mee in het vervolg op het dossier en de ontwikkeling daarvan. Op uwv.nl vind je hoe je het deskundigenoordeel aanvraagt en met welke kosten je rekening moet houden.