Jouw inloggegevens voor onze portal staan in de dagloonbrief. Deze ontvang je ongeveer vier weken nadat wij jouw ziekmelding van jouw (ex-)werkgever hebben binnengekregen. Beschik je niet meer over deze brief? Neem dan contact op met jouw casemanager. Hij of zij stuurt je de inloggegevens dan nogmaals toesturen. Op het portal staan onder andere jouw uitkeringsspecificatie(s) en jouw eventuele jaaropgaven.