Re-integratie in spoor 1 betekent terugkeer naar werk binnen de eigen organisatie. In het geval van een bedrijf in de uitzendbranche valt hier ook het netwerk van het uitzendbedrijf onder, de inleners. Er zijn geen duidelijke regels voor huisvestiging en re-integratie. Maar als (ex-)werkgever ben je verantwoordelijk voor re-integratie in spoor 1. Als de (ex-)werknemer wegens het gebrek aan huisvesting geen passende arbeid kan verrichten, remt dit het re-integratieproces af. Tijdens de WIA-beoordeling na 104 weken ziekte zou UWV kunnen beoordelen dat je om deze reden niet voldoende hebt gedaan om de (ex-)werknemer snel te laten re-integreren. En riskeer je een loonsanctie.

Daarnaast heb je er als eigenrisicodrager natuurlijk zelf ook belang bij om de re-integratie voorspoedig te laten verlopen. Daarom raden wij ten zeerste aan om huisvesting voor de (ex-)werknemer te organiseren tijdens re-integratie in spoor 1.