De (ex-)werknemer heeft het recht om naar het buitenland te gaan. De (ex-)werknemer dient dit minimaal 2 weken van te voren bij de (ex-)werkgever of casemanager aan te geven.

We zien vaak dat een tijdelijk vertrek naar het buitenland het herstel bespoedigt. Bijvoorbeeld doordat behandeling in het buitenland soms sneller en effectiever is omdat er geen sprake is van een taalbarrière tussen de (ex-)werknemer en behandelaar/specialist. Maar het vertrek mag het herstel en/of de re-integratie van de (ex-)werknemer niet belemmeren. Om dit goed te kunnen beoordelen adviseren we een bedrijfsarts de situatie te laten evalueren, alvorens iemand naar het buitenland vertrekt.