De (ex-)werknemer mag volgens de Europese wetgeving zonder de toestemming van de (ex-)werkgever naar het buitenland vertrekken. De (ex-)werknemer kan de Ziektewetuitkering niet naar ieder land meenemen. Dit kan alleen als Nederland een handhavingsverdrag heeft gesloten met het land waar de (ex-)werknemer naartoe gaat. Op de website van UWV lees je welke landen dit zijn. Verhuist de (ex-)werknemer naar een land waar Nederland geen afspraken mee heeft? Dan stopt de Ziektewetuitkering.

De (ex-)werknemer moet de werkgever of Acture (tijdens de Ziektewet) uiterlijk 2 weken van tevoren over het vertrek informeren. Mocht de (ex-)werknemer niet op tijd zijn, dan kan er een maatregel worden opgelegd wegens niet op tijd informeren over een ander verblijfadres.