Nee, de (ex-)werkgever mag de ziekmelding niet afsluiten of deze door de casemanager van Acture laten afsluiten. Een ziekmelding kan alleen in een van de volgende situaties afgesloten worden: de (ex-)werknemer meldt zich beter, de bedrijfsarts geeft een herstelverklaring af of UWV geeft een beschikking af (bijvoorbeeld tijdens de Eerstejaars Ziektewet Beoordeling of Toets Verbetering Belastbaarheid 2e ziektejaar).

De Ziektewetuitkering meenemen naar het buitenland
De (ex-)werknemer mag zonder de toestemming van de (ex-)werkgever naar het buitenland vertrekken. De (ex-)werknemer kan de Ziektewetuitkering niet naar ieder land meenemen. Dit kan alleen als Nederland een handhavingsverdrag heeft gesloten met het land waar de (ex-)werknemer naartoe gaat. Op de website van UWV lees je welke landen dit zijn. Verhuist de (ex-)werknemer naar een land waar Nederland geen afspraken mee heeft? Dan stopt de Ziektewetuitkering.