Nee, dat is niet mogelijk. Wij nemen jouw ziekmelding alleen in behandeling als we die doorkrijgen via jouw (ex-)werkgever. Bij wie jij je wél moet ziekmelden, hangt af van het tijdstip waarop je ziek wordt: