Nee, hier maken we geen gebruik van. Wij houden ons aan de wetten en regelgeving uit Het Burgerlijk Wetboek (BW). Bijvoorbeeld op het gebied van proeftijd, opzegtermijnen en ontslag.