De (ex-)werknemer re-integreert in principe in Nederland. Maar de (ex-)werknemer kan niet verplicht worden in Nederland te re-integreren als de beperking dit niet toelaat. Bijvoorbeeld in verband met behandeling in het buitenland. Mocht dezelfde behandeling in Nederland gevolgd kunnen worden, dan zou de (ex-)werknemer naar Nederland terug moeten keren voor re-integratie in spoor 1. De bedrijfsarts kan beoordelen of er mogelijkheden zijn hetzelfde behandelplan in Nederland te volgen.

Belangrijk: als de (ex-)werknemer geen huisvesting heeft in Nederland raden wij aan om dit voor de (ex-)werknemer te regelen tijdens re-integratie in spoor 1. Om de re-integratie voorspoedig te laten verlopen én een loonsanctie te voorkomen.

Als duidelijk is dat herplaatsing in spoor 1 niet mogelijk is, wordt re-integratie in spoor 2 opgestart, dit kan ook plaatsvinden in het thuisland.