Van de (ex-)werknemer mag worden verwacht dat hij werkt aan zijn herstel én in het kader van re-integratie er alles aan doet om weer aan het werk te gaan. Wanneer passend werk in spoor 1 aangeboden wordt is de (ex-)werknemer verplicht dit werk te accepteren en naar Nederland te komen. Tenzij een arts (dit kan ook een buitenlandse arts zijn) oordeelt dat herstel voorrang heeft.

Voorbeeld:

Situatie 1: De (ex-)werknemer verblijft in het buitenland en de (ex-)werkgever heeft passend werk gevonden. De (ex-)werknemer weigert de re-integratie vanwege behandelingen in het buitenland. De bedrijfsarts beoordeelt dat dezelfde behandelingen in Nederland beschikbaar zijn. De (ex-)werknemer is verplicht om naar Nederland terug te keren. Doet de (ex-)werknemer dit niet? Dan kan de (ex-)werkgever hiervoor maatregelen nemen, de casemanager voert hierin regie.

Let op! In deze situatie is het belangrijk dat de (ex-)werkgever huisvesting organiseert voor de (ex-)werknemer als deze geen woonlocatie heeft in Nederland. En de (ex-)werknemer helpt om de behandelingen in Nederland te regelen. Het is de taak van de (ex-)werkgever om de (ex-)werknemer hier goed bij te ondersteunen en begeleiden.

Situatie 2: De (ex-)werknemer verblijft in het buitenland en de (ex-)werkgever heeft passend werk gevonden. De behandelingen zijn niet in Nederland beschikbaar en de bedrijfsarts stelt dat herstel voorrang heeft. In deze situatie kan het re-integratie traject opgestart worden na het behandeltraject in het buitenland. Wel kan direct re-integratie spoor 2 worden opgestart in het land waar de (ex-)werknemer verblijft.

Situatie 3: De werknemer verblijft in het buitenland en de (ex-)werkgever heeft passend werk gevonden. De bedrijfsarts heeft vastgesteld dat de (ex-)werknemer reisbeperkingen heeft. De re-integratie in Nederland kan daardoor onmogelijk zijn.

Per casus zal de situatie beoordeelt moeten worden. Bij twijfel en in het geval van een bijzondere situatie kan het verstandig zijn om een deskundigenoordeel bij UWV aan te vragen. Raadpleeg de casemanager om gezamenlijk tot de juiste route te komen.