Hier geldt niet de Nederlandse maar de Europese regelgeving. De (ex-)werkgever mag een zieke (ex-)werknemer in het buitenland niet verplichten om naar Nederland terug te keren voor een controle. De (ex-)werkgever mag wel vragen om een (dokters)verklaring van een organisatie die vergelijkbaar is met UWV. Daarin staat meestal geen medische informatie. Voor verdere beoordeling moet de casemanager en/of bedrijfsarts de medische informatie opvragen en laten aanleveren bij de arbodienst.

De bedrijfsarts beoordeelt aan de hand van de medische informatie het recht op een Ziektewetuitkering. Als de medische informatie onvoldoende is om tot een oordeel te komen kan de (ex-)werknemer wél verplicht worden naar Nederland te reizen voor een afspraak bij de bedrijfsarts. Mits er geen reisbeperking is. De kosten van de reis- en verblijfkosten komen voor rekening van de (ex-)werkgever.