In een goed beleid bepaal je wat je gaat doen met loondoorbetaling, ziektebegeleiding en re-integratie . Daarnaast is het zaak om instroom in de Ziektewet en vooral de WGA zoveel mogelijk te voorkomen. Dit kun je uitbesteden of zelf inrichten. Slecht beleid kan leiden tot hoge kosten en loonsancties. Neem contact op met Acture en bespreek de mogelijkheden.