Als je hiervoor recht had op loondoorbetaling door jouw (ex-)werkgever, is de kans inderdaad groot dat je inkomen bij de overgang naar de Ziektewet daalt. Dit heeft niets met jouw gezondheid te maken, maar komt doordat een Ziektewetuitkering anders wordt vastgesteld dan het bedrag van de loondoorbetaling. De uitkering bedraagt 70% van het dagloon. Dit is het loon dat je gemiddeld bij je laatste werkgever verdiende vóór je ziek werd. Ontving je hiernaast een Ziektewetuitkering, dan wordt die hierbij opgeteld. In beide gevallen is het resultaat van de berekening vaak lager dan bij de loondoorbetaling.

De meeste mensen zijn voorafgaand aan hun beroep op de Ziektewet nog geen jaar ziek. Geldt dit ook voor jou, dan had je hiervoor recht op jouw volledige loon of ten minste 70% hiervan, met het wettelijk minimumloon als ondergrens. De meeste werkgevers betalen het loon tijdens het eerste ziektejaar volledig of grotendeels door. Denk bijvoorbeeld aan 100%, 90% of 80%. Dit levert dan hogere bedragen op dan bij de Ziektewetuitkering.

Was jij vóór jouw beroep op de Ziektewet al langer dan een jaar ziek? Dan heb je mogelijk al een inkomensdaling meegemaakt bij de overgang naar het tweede ziektejaar. Veel werkgevers verlagen dan de doorbetaling; met hoeveel ze dat doen varieert. Volgens de wet moet de doorbetaling ook in het tweede jaar ten minste op 70% liggen, maar vormt het minimumloon niet langer de ondergrens. De kans dat je bij de overgang naar de Ziektewet jouw inkomen (opnieuw) ziet dalen is groter naarmate jouw (ex-)werkgever bij de loondoorbetaling verder naar boven afweek van de wettelijk verplichte 70%.