Als eigenrisicodrager voor de Ziektewet ben je zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de Ziektewet. Hierbij hoort de uitbetaling van de Ziektewetuitkering, begeleiding én re-integratie. Acture neemt deze taken voor jou uit handen. Hierbij zetten wij activiteiten in om te voldoen aan de wettelijke voorschriften, loonsancties te voorkomen én om de beste en snelste resultaten te behalen naar herstel en/of werkhervatting. Denk hierbij aan: inzet bedrijfsarts, consultatie arbeidsdeskundige, (medische)interventies, re-integratietrajecten, (bij)scholing, reiskosten etc.

Indien er in dit kader kosten moeten worden gemaakt die vallen buiten de contractafspraken tussen jou en Acture, nemen we contact met je op om dit toe te lichten en akkoord te vragen.