WGA-uitkeringen zijn, vanwege de werkwijze bij UWV, zodanig complex dat een structurele private uitvoering van de uitbetaling alleen tegen hoge (extra) kosten realiseerbaar is. Deze kosten kunnen en willen we niet doorbelasten aan onze klanten. Ook omdat UWV de dienstverlening rondom het verstrekken van de WGA-uitkering gratis verzorgt.