Jouw (ex-)werkgever heeft ervoor gekozen om eigenrisicodrager te zijn voor de Ziektewet. Dit betekent dat jouw (ex)werkgever zélf verantwoordelijk is voor begeleiding en uitkering van de Ziektewetuitkering. Jouw (ex-)werkgever heeft Acture ingeschakeld om deze begeleiding en uitbetaling uit te voeren.