Zoals alle werkgevers in de sectoren overheid en onderwijs is jouw (ex-)werkgever verplicht eigenrisicodrager voor de WW. Dit betekent dat jouw (ex-)werkgever zélf verantwoordelijk is voor begeleiding en uitkering van de WW-uitkering. Jouw (ex-)werkgever heeft Acture ingeschakeld om de begeleiding uit te voeren, en UWV verzorgt de uitbetaling. Jij hebt recht op een WW-uitkering als je voldoet aan de volgende drie voorwaarden:

Wanneer wij vinden dat jij jouw re-integratieverplichtingen niet of onvoldoende naleeft, zijn we verplicht UWV in te schakelen. Alleen deze instantie mag beslissingen (beschikkingen) nemen over jouw recht op de WW-uitkering en de omvang daarvan.