Jouw (ex-)werkgever heeft ervoor gekozen om eigenrisicodrager te zijn voor de WGA. Dit betekent dat jouw (ex)werkgever zélf verantwoordelijk is voor de uitkering van jouw WGA-uitkering en de begeleiding tijdens jouw arbeidsongeschiktheid en re-integratie. Jouw (ex-)werkgever heeft Acture ingeschakeld om deze begeleiding en uitbetaling uit te voeren.

Jij hebt recht op een WGA-uitkering als je volgens UWV gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent. Of als UWV jou volledig arbeidsongeschikt vindt, maar denkt dat jouw belastbaarheid in de toekomst nog kan verbeteren. Omdat alleen UWV herkeuringen mag uitvoeren, schakelen wij altijd UWV in als we willen laten beoordelen of jouw arbeidsongeschiktheidspercentage is veranderd.