Dit is het geval wanneer je ziek wordt binnen vier weken na afloop van je dienstverband. Of wanneer je vóór je ziekte op basis van een uitzendovereenkomst werkte. In beide situaties wordt er volgens de wet standaard twee wachtdagen gerekend. Dit betekent dat je over deze twee dagen geen Ziektewetuitkering ontvangt. Het gaat hierbij altijd om de eerste twee kalenderdagen van jouw ziekte.

Er zijn ook situaties waarin je bij ziekmelding na afloop van je dienstverband niet met wachtdagen te maken krijgt. Je krijgt dan dus wél vanaf de eerste ziektedag een Ziektewetuitkering. Dit gebeurt als je binnen een termijn van vier weken voorafgaand aan jouw Ziektewetaanvraag ook al ziek bent geweest. Deze eerdere ziekteperiode moet dan wel minstens twee dagen hebben geduurd. Zijn er sinds jouw laatste ziekteperiode meer dan vier weken verstreken? Dan heb je wel met wachtdagen te maken.