Als je van Acture een Ziektewetuitkering ontvangt, passen wij automatisch de loonheffingskorting toe. Dit doen we, omdat je de loonheffingskorting maar bij één werkgever of uitkeringsinstantie mag laten toepassen, en het voordeel het grootst is als je dit doet bij de partij bij wie je de meeste inkomsten hebt. Voor mensen met een Ziektewetuitkering is dit meestal de partij die deze uitkering verstrekt. Wil je niet dat wij de loonheffingskorting toepassen? Geef dit dan aan ons door. Vul hiervoor een Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen van de Belastingdienst in en stuur deze naar ons op.