Bij de beoordeling van uw WIA-aanvraag stelt een arbeidsdeskundige van UWV vast welk werk je nog kunt doen en wat je daarmee kunt verdienen. UWV noemt dit jouw ‘restverdiencapaciteit’. Heb jij vervolgens geen recht (meer) op een loongerelateerde uitkering? Dan kijkt UWV of je minstens de helft verdient van het bedrag dat de arbeidsdeskundige heeft berekend. Is dat het geval, dan krijg je een loonaanvullingsuitkering (LAU). Let op: voor jouw inkomen is het heel belangrijk dat je zo goed mogelijk probeert om aan deze eis te voldoen. Verdien je minder dan de helft van wat jij volgens de arbeidsdeskundige kunt verdienen? Dan krijg je de veel lagere vervolguitkering (VVU). Omdat deze is gebaseerd op het minimumloon, daalt jouw totale inkomen sterk. Wij doen er uiteraard alles aan om te voorkomen dat dit gebeurt.