Deze uitkering krijg je als je na 2 jaar ziekte instroomt in de WGA en in de laatste 36 weken vóór je ziek werd ten minste 26 weken hebt gewerkt. Wanneer je niet aan deze eis voldoet, krijg je de loonaanvullingsuitkering (LAU) of de vervolguitkering (VVU). Een uitzondering op deze regel geldt als je een WW-uitkering ontving voordat je ziek werd. In dat geval krijg je eerst een Ziektewetuitkering en vervolgens – als je twee jaar ziek blijft en UWV oordeelt dat je deels arbeidsongeschikt bent – een loongerelateerde WGA-uitkering. Hoe lang je deze uitkering ontvangt, hangt af van jouw arbeidsverleden. Je kunt dit terugvinden in de beschikking die je van UWV ontvangt. Op uwv.nl kun je nalezen hoe UWV te werk gaat bij het vaststellen van de duur van de uitkering.