Allereerst dient de bedrijfsarts te beoordelen of er benutbare mogelijkheden zijn en of de ex-werknemer in staat is te reizen naar Nederland. Wanneer deze mogelijkheden er zijn kan de ex-werknemer worden gevraagd naar Nederland te komen voor werk in spoor 1 of 2. Dit kan zowel gaan om werk op basis van een reguliere arbeidsovereenkomst als om een werkervaringsplek/proefplaatsing.

Als de ex-werknemer het werk zonder geldige reden weigert komt deze zijn re-integratieverplichting niet na. In dat geval zal de casemanager hiervoor een passende maatregel opleggen. Waarbij het doel van de maatregel altijd is om de ex-werknemer te stimuleren alsnog zijn verplichting na te komen en mee te werken aan de re-integratie. Alvorens er daadwerkelijk tot een maatregel gekomen kan worden dient er altijd een waarschuwing plaats te vinden, waarin iemand de kans krijgt om zijn/haar tekortkomingen alsnog te voldoen.