Allereerst dient de bedrijfsarts te beoordelen of er benutbare mogelijkheden zijn en of de ex-werknemer in staat is te reizen naar Nederland. Wanneer deze mogelijkheden er zijn kan de ex-werknemer worden gevraagd naar Nederland te komen voor werk in spoor 1 of 2. Als de ex-werknemer dit weigert komt deze zijn re-integratieverplichting niet na. We bespreken het vervolg voor werknemers die vallen onder de loondoorbetalingsverplichting (lopend arbeidscontract):

Loondoorbetaling/lopend arbeidscontract
Bij een lopend arbeidscontract kan in bovenstaande situatie een loonopschorting worden toegepast, omdat de werknemer zijn re-integratieverplichting niet is nagekomen.

Let op! De werknemer moet schriftelijk geïnformeerd worden over de loonopschorting. Vervolgens moet de werknemer de tijd krijgen om de verplichting alsnog na te komen en de situatie te repareren. Zodra de werknemer alsnog naar Nederland reist en het werk accepteert (en dus aan zijn verplichtingen voldoet), wordt het loon met terugwerkende kracht betaald. Wanneer de werknemer het werk blijft weigeren, mag de werkgever hierna het loon stopzetten.

Toelichting:
Wanneer een werknemer nog bij zijn werkgever in dienst is, maar onvoldoende meewerkt aan zijn re-integratie, heeft de werkgever de mogelijkheid tot loonopschorting of zelfs tot een loonstop. Het verschil is dat de loonopschorting wordt gebruikt als drukmiddel. Zodra de werknemer alsnog aan zijn verplichtingen voldoet, wordt het loon met terugwerkende kracht betaald. Een loonstop wordt gebruikt als sanctiemiddel. Wanneer de werknemer na een loonstop alsnog zijn verplichtingen vervult, wordt het loon daarna weer opgestart. Dit betekent dat de werknemer over een bepaalde periode geen loon krijgt.

Van belang voor beide sancties is dat de werkgever de werknemer direct, bij voorkeur schriftelijk, informeert dat hij van plan is over te gaan tot een loonopschorting of loonstop. Het is ook van belang dat de juiste maatregel wordt gecommuniceerd. De wet bepaalt welke maatregel er in welke gevallen mag worden opgelegd. Geeft de werkgever aan dat er sprake is van een loonopschorting terwijl er een loonstop wordt bedoeld, dan kan dit betekenen dat er later geen loonstop meer mag worden opgelegd.