Wij hanteren altijd de Privacywetgeving. Als je solliciteert op een vacature verzamelt en verwerkt Acture met jouw toestemming de door jou verstrekte gegevens voor het in behandeling nemen van jouw sollicitatie. Deze door jou verstrekte persoonsgegevens worden door Acture bewaard gedurende een periode van 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure.