Het dagloon is het bedrag dat je gemiddeld bij jouw laatste werkgever verdiende vóór je ziek werd. Ontving je hiernaast een Ziektewetuitkering? Dan wordt die hierbij opgeteld. Het gemiddelde bepaalt de omvang van jouw Ziektewetuitkering: deze uitkering is 70% van het dagloon.

Werk(te) je in de uitzendbranche en heb je recht op een cao-aanvulling? Dan ontvang je die naast de Ziektewetuitkering. Voor de aanvulling geldt een ander percentage van jouw dagloon.