Onder kortdurend verzuim verstaan we een periode van maximaal zes weken vanaf de ziekmelding, waarin een werknemer geheel of gedeeltelijk afwezig is wegens arbeidsongeschiktheid. Binnen 8 weken na de ziekmelding moet er namelijk een plan van aanpak zijn. Bij langer dan zes weken spreken we over langdurend verzuim.