Mogen we je beter en sneller helpen?

Kies je profiel en wij passen onze website daar speciaal op aan:

Profiel wijzigen? Dat kan hier

Solliciteer direct

Verzuimpreventie is het geheel aan maatregelen en beleid dat je als organisatie proactief implementeert om ziekteverzuim onder werknemers te voorkomen. Het richt zich op het creëren van een gezonde, veilige werkomgeving die het welzijn je werknemers ondersteunt. Voorbeelden hiervan zijn een verzuimprotocol, het vroegtijdig inzetten van een arbeidsdeskundige en open spreekuren bij een bedrijfsarts.

Door proactief risico’s te identificeren en aan te pakken die tot ziekte of uitval kunnen leiden, helpt verzuimpreventie de fysieke en mentale gezondheid van je werknemers te beschermen. Dit draagt niet alleen bij aan het welzijn van individuele medewerkers, maar verhoogt ook de algehele productiviteit en duurzaamheid van je organisatie.