UWV verzorgt de uitbetaling van jouw WW-uitkering en wij verzorgen de begeleiding tijdens jouw werkloosheid en re-integratie. Dit doen we op verzoek van jouw (ex-)werkgever die – net zoals alle werkgevers in de sectoren overheid en onderwijs – eigenrisicodrager is voor de WW. Jij hebt recht op een WW-uitkering als je voldoet aan de volgende drie voorwaarden:

Wanneer wij vinden dat jij jouw re-integratieverplichtingen niet of onvoldoende naleeft, zijn we verplicht UWV in te schakelen. Alleen deze instantie mag beslissingen (beschikkingen) nemen over jouw recht op de WW-uitkering en de omvang daarvan. Nadat wij van jouw (ex-)werkgever jouw toekenningsbeschikking WW hebben ontvangen, neemt een van onze casemanagers zo snel mogelijk telefonisch contact met je op om afspraken te maken over jouw re-integratie. Hierbij volgen wij de Werkloosheidswet (WW), die voorschrijft welke rechten en plichten je hebt als je een WW-uitkering ontvangt.