Wij verzorgen de uitbetaling van jouw Ziektewetuitkering en de begeleiding tijdens ziekte en re-integratie. Dit doen we op verzoek van jouw (ex-)werkgever die ervoor heeft gekozen om eigenrisicodrager te zijn voor de Ziektewet. Nadat wij van jouw (ex-)werkgever bericht hebben ontvangen dat jij aanspraak maakt op een Ziektewetuitkering, zetten wij allereerst het proces in gang voor uitbetaling van deze uitkering. Daarnaast neemt een van onze casemanagers zo snel mogelijk telefonisch contact met je op om afspraken te maken over jouw herstel en re-integratie. Hierbij volgen wij de Wet verbetering poortwachter, die voorschrijft wat er met het oog op zo snel mogelijke werkhervatting moet gebeuren. Blijf je langdurig ziek? Dan zorgen wij ervoor dat je na bijna twee jaar ziekte alle documenten krijgt die je nodig hebt om een WIA-uitkering aan te vragen.