In een plan van aanpak leggen wij concrete afspraken vast die we samen maken over jouw herstel en re-integratie. Zodat duidelijk is wat we gaan doen en wat we van elkaar mogen verwachten, om jou zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. De adviezen van de bedrijfs- of verzekeringsarts en arbeidsdeskundige vormen bij deze afspraken altijd het uitgangspunt. Op basis hiervan bepalen we welke begeleiding jij van ons krijgt.