Heb je in 2022 een uitkering van Acture of Acture Bedrijven (voorheen ActivaSZ) ontvangen? Dan krijg je van ons een jaaropgaaf. Deze vind je in het portal van de uitkeringsspecificaties. Meer informatie

Jouw rechten en plichten zijn vastgelegd in de ‘Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen’ (WIA). Hierin staat onder meer dat je al het mogelijke moet doen om jouw eigen herstel en re-integratie te bevorderen. Maar bijvoorbeeld ook dat je gehoor moet geven aan een oproep van UWV om een (her)beoordeling te ondergaan. En dat je mee hoort te werken aan afspraken die tot doel hebben om jou weer aan het werk te krijgen. Acture heeft de belangrijkste verplichtingen opgenomen in een WGA-reglement. Zo kun je altijd terugvinden wat wij van jou verwachten en wat jij op jouw beurt van ons mag verwachten. Je ontvangt van ons een exemplaar van het reglement bij de brief waarin we ons bij de start van jouw uitkering aan jou voorstellen. Ook kun je het reglement altijd opvragen bij jouw casemanager.