Er zijn vier verschillende uitkomsten mogelijk:

  1. Minder dan 35% arbeidsongeschikt.De arbeidsdeskundige van UWV heeft bepaald dat jij meer dan 65% van jouw oude loon kunt verdienen. Je hebt in dat geval geen recht op een WIA-uitkering.
  2. Meer dan 35%, maar minder dan 80% arbeidsongeschikt.De arbeidsdeskundige van UWV heeft bepaald dat jij minder dan 65% van jouw oude loon kunt verdienen. Je bent in dat geval gedeeltelijk arbeidsongeschikt. De WIA wordt toegekend en je krijgt een WGA-uitkering. WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Het is de bedoeling dat je probeert om jouw mogelijkheden om te werken zo goed mogelijk te benutten. De uitkering is ook zodanig ingericht dat het benutten van jouw arbeidsvermogen voor jou financieel het aantrekkelijkste is.
  3. Meer dan 80% arbeidsongeschikt met redelijk tot goede kans op herstel. De arbeidsdeskundige van UWV heeft bepaald dat jij minder dan 20% van jouw oude loon kunt verdienen. Omdat de verzekeringsarts vindt dat er een redelijk tot goede kans is dat jouw mogelijkheden nog verbeteren, oordeelt UWV dat je volledig, maar niet duurzaam arbeidsongeschikt bent. De WIA wordt toegekend en je krijgt een WGA-uitkering.
  4. Meer dan 80% arbeidsongeschikt en geen of nauwelijks kans op herstel. De arbeidsdeskundige van UWV heeft bepaald dat jij minder dan 20% van jouw oude loon kunt verdienen. Omdat de verzekeringsarts vindt dat er geen of slechts een kleine kans is op herstel van jouw mogelijkheden, oordeelt UWV oordeelt dat jij volledig en duurzaam arbeidsongeschikt bent. De WIA wordt toegekend en je krijgt een IVA-uitkering. IVA staat voor Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten. De uitkering loopt door tot de pensioengerechtigde leeftijd en je hoeft niet meer te proberen om aan de slag te komen.