Op het tweede tabblad vul je de gegevens in van werknemers die vanaf het moment dat jullie klant zijn, ziek zijn geworden. Bijvoorbeeld: Wanneer jullie 1-1-2022 klant zijn geworden, vul je de ziekmeldingen vanaf 1-1-2022 in. Mocht dit lastig zijn, dan mag je ook alle zieken in het bestand zetten. Dan filteren wij op eerste AO dag.