Jazeker. De vakantietoeslag is opgenomen in de dagloonberekening. Die berekening houdt er ook rekening mee dat sommige werkgevers de vakantietoeslag niet afzonderlijk uitkeren, maar als onderdeel van de normale beloning. Je ontvangt van ons de vakantietoeslag direct bij de uitbetaling van je Ziektewetuitkering. Er wordt dus niet apart van je Ziektewetuitkering nog vakantietoeslag uitbetaald.