Geld besparen? Vraag naar de no-riskpolis

Afbeelding voor Geld besparen? Vraag naar de no-riskpolis

Als werkgever kunt u eenvoudig uitkeringslasten beperken door na te gaan of nieuwe werknemers onder de no-riskpolis vallen. Wij merken geregeld dat werkgevers niet weten of een zieke (ex-) werknemer de no-riskstatus heeft. Eeuwig zonde want als u wél op de hoogte bent, kunt u UWV de volledige Ziektewetuitkering laten betalen. Oók als u eigenrisicodrager bent voor de Ziektewet. Het is wel belangrijk om enkele spelregels in acht te nemen.

De no-riskpolis houdt in dat UWV de Ziektewetuitkering betaalt wanneer een werknemer ziek wordt. Deze regeling is onder meer van toepassing op werknemers met een ziekte of arbeidshandicap. Dit moet werkgevers stimuleren om deze mensen in dienst te nemen en te houden. Ook eigenrisicodragers voor de Ziektewet kunnen de polis benutten om hun uitkeringslasten te beperken.

Help ons om uw kosten te verlagen

Om aanspraak te maken op de no-riskpolis, moet uw (ex-) werknemer, wanneer deze door ziekte niet kan werken, worden gemeld aan UWV. Wij zijn u hierbij graag van dienst, maar kunnen dit vanzelfsprekend alleen doen als we weten dat de werknemer de no-riskstatus heeft. De casemanagers van Acture zijn hier zeer alert op: standaard wordt de zieke (ex-) werknemer uitgebreid uitgevraagd over de no-riskpolis. De ervaring leert echter dat mensen de juiste antwoorden niet altijd paraat hebben, of er het belang niet van inzien. U kunt de kans op succesvolle benutting van de no-riskpolis daarom enorm vergroten door er ook zelf naar te vragen, nog tijdens het dienstverband.

Zo pakt u het aan

  • Vragen naar de no-riskstatus mag zodra een werknemer twee maanden in dienst is. Eerder is in verband de wetgeving rond privacy en discriminatie niet toegestaan.
  • Standaard op dit tijdstip met uw werknemer het gesprek aangaan over dit onderwerp werkt vaak het beste. Zo weet u zeker dat de uitvraag plaatsvindt én dat de werknemer begrijpt wat u wilt weten en waarom.
  • Geeft u vervolgens bij de ziekmelding bij Acture aan dat er sprake is van een no-riskpolis, dan zorgen wij ervoor dat de werknemer op de juiste manier wordt gemeld bij UWV.

Vier groepen die onder de no-riskpolis vallen

  • Werknemers met een uitkering op grond van de Wajong, WIA, WAO of WAZ;
  • Werknemers die ooit een Wajong uitkering hadden;
  • Werknemers die bij de WIA-beoordeling geen WIA toegekend hebben gekregen (<35% AO) en hierna gaan werken voor een nieuwe werkgever;
  • Werknemers die zijn opgenomen in het doelgroepenregister van de Banenafspraak.

Op uwv.nl staat een overzicht van alle werknemers die onder de no-riskpolis vallen.

De laatste rapporten, berichten & media uit de branche als eerste in je inbox?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Nieuwsbrief