Op de jaaropgaaf van Acture staat informatie over de aan jou betaalde uitkering(en) en de daarop ingehouden belasting, premies en bijdrage zorgverzekeringswet (ZVW) van een bepaald kalenderjaar. Deze informatie geven we ook door aan de belastingdienst. Je hebt je jaaropgaaf nodig wanneer je jouw inkomsten opgeeft bij o.a. de belastingaangifte.

Wat staat er nou eigenlijk allemaal op de jaaropgaaf? We vertellen het je hieronder:

1. I Loon loonbelasting / volksverzekeringen
Dit is het bedrag waarover de te betalen loonbelasting en premie volksverzekeringen wordt berekend.
Dit bedrag is exclusief een eventuele CAO-aanvulling. Zie punt 1.II Uitkering (aanvulling).

1. II Uitkering (aanvulling)
Wanneer je naast de basisuitkering ook een CAO-aanvulling uitbetaald hebt gekregen, wordt dit bedrag apart op de jaaropgave vermeld. De basisuitkering wordt namelijk geclassificeerd als ‘loon uit tegenwoordige dienstbetrekking’ en de CAO-aanvulling op de Ziektewet als ‘loon uit vroegere dienstbetrekking’. Omdat je dit apart moet aangeven bij je belastingaangifte, vermelden wij dit ook apart op de jaaropgaaf. Wel zo handig. Ook over dit bedrag wordt de te betalen loonbelasting en premie volksverzekeringen berekend.

2. Ingehouden loonbelasting / premie volksverzekeringen (loonheffing).
Dit is het bedrag dat je aan loonbelasting en premie volksverzekeringen hebt betaald.

3. Verrekende arbeidskorting
Arbeidskorting is een heffingskorting. Dit is het bedrag aan arbeidskorting waar rekening mee is gehouden.

4. Loonheffingskorting
Hier kun je zien of loonheffingskorting wel (code 1) of niet (code 0) is toegepast. En met ingang van welke datum deze is toegepast.

5. BSN / Sofinummer
Jouw Burgerservicenummer of Sofinummer

6. Loon zorgverzekeringswet
Dit is het bedrag waarover de bijdrage Zorgverzekeringswet berekend wordt.

7. Ingehouden bijdrage zorgverzekeringswet
Dit is het bedrag dat je aan de bijdrage Zorgverzekeringswet hebt betaald.

8. Levensloopverlofkorting
Dit is het bedrag van de levensloopverlofkorting dat is verrekend.
Omdat dit een verplicht onderdeel is in een jaaropgaaf wordt dit genoemd, maar dit is niet van toepassing op de Ziektewet- of WGA-uitkering die je van ons ontvangen hebt.

9. Totaal premies werknemersverzekeringen
Dit is het bedrag aan premies werknemersverzekeringen dat wij voor je hebben afgedragen. Je betaalt mee aan de premies voor de werknemersverzekeringen als je loon of een uitkering ontvangt en jonger bent dan de AOW-leeftijd. Het bedrag dat je hier ziet is extra informatie voor jou. Deze gegevens heb je niet nodig voor de aangifte inkomstenbelasting.

10. Werkgeversheffing ZVW
Dit is het bedrag aan werkgeversheffingen zorgverzekeringswet dat wij voor je hebben afgedragen. Het bedrag dat je hier ziet is extra informatie voor jou. Deze gegevens heb je niet nodig voor de aangifte inkomstenbelasting.

Veelgestelde vragen over de jaaropgaaf

Hieronder hebben we tot slot enkele veelgestelde vragen over de jaaropgaaf op een rij gezet en van een antwoord voorzien. Wanneer je op de vraag klikt verschijnt het antwoord.

 • Je hebt recht op een jaaropgaaf over elk kalenderjaar waarin je van Acture een Ziektewetuitkering of WGA-uitkering hebt ontvangen.

  Let op: het kan gebeuren dat je aan het einde van het kalenderjaar X ziek bent geworden. Vindt vervolgens de eerste uitbetaling plaats in het volgende kalenderjaar Y, dan ontvang je alleen een jaaropgaaf over jaar Y, niet over jaar X. Niet het moment waarop je ziek bent geworden is dus beslissend, maar het moment waarop je de uitkering ontving.

 • Jouw jaaropgaaf vind je in het portal van de uitkeringsspecificaties. Je logt in door onderstaande velden in te vullen:

  • Voer bij ‘Gebruikerscode’ je code <<….>> in.
  • Voer in het daarvoor bestemde veld jouw geboortedatum in.
  • Vul bij ‘Pincode’ de laatste vier cijfers in van het rekeningnummer waarop je de Ziektewet- of WGA-uitkering hebt ontvangen.
  • Je kunt jouw uitkeringsspecificaties en jaaropgave inzien en uitprinten.

 • Jouw persoonlijke inloggegevens vind je in de dagloonbrief. Deze brief versturen wij ongeveer vier weken nadat wij jouw ziekmelding van je (ex-)werkgever hebben ontvangen.

  Dagloonbrief kwijt? Vul dan het contactformulier in op deze pagina. Dan zorgen wij ervoor dat je deze zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen een week, ontvangt per e-mail of per post.

 • Jaaropgaven worden uiterlijk op 1 maart beschikbaar gesteld in het portal op deze website, waar je ook jouw uitkeringsspecificatie(s) kunt vinden.

  Is jouw jaaropgave op 1 maart nog niet beschikbaar, dan is er ergens iets misgegaan. Wij verzoeken je vriendelijk om contact met ons op te nemen, zodat we jouw jaaropgave alsnog zo snel mogelijk beschikbaar kunnen stellen. Je kunt hiervoor het contactformulier op op onze website gebruiken.

  Meer informatie over de jaaropgaaf vind je hier.

 • Wat vervelend. Is jouw jaaropgaaf op 1 maart nog niet beschikbaar? Dan is er ergens iets misgegaan. Neem in dat geval contact met ons op via het contactformulier, en wij stellen jouw jaaropgaaf alsnog zo snel mogelijk beschikbaar.

 • Heb je meerdere werkgevers, of maakt je werkgever gebruik van meerdere loonheffings(sub)nummers? Dan ontvang je van iedere werkgever en/of per loonheffings(sub)nummer een aparte jaaropgaaf. Je moet alle jaaropgaven opnemen in je belastingaangifte. Het loonheffingsnummer vind je op je jaaropgaaf, achter de naam van de werkgever.

 • Wanneer je naast de basisuitkering ook een CAO-aanvulling uitbetaald hebt gekregen, wordt dit bedrag apart op je jaaropgave vermeld. De basisuitkering wordt namelijk geclassificeerd als ‘loon uit tegenwoordige dienstbetrekking’ en de CAO-aanvulling op de Ziektewet als ‘loon uit vroegere dienstbetrekking’. Omdat je dit apart moet aangeven bij de belastingaangifte vermelden wij dit ook apart op je jaaropgaaf.

 • Als je van ons te veel of ten onrechte een uitkering hebt ontvangen, moet je dit terugbetalen. Betaal je dit terug in een ander jaar dan dat je de uitkering hebt ontvangen? Dan zie je dit terug als ‘negatief loon’ op je jaaropgaaf.

  Voorbeeld: je ontvangt in jaar X een te hoge uitkering. Je betaalt dit terug in jaar Y. Dan ontvang je over jaar Y een jaaropgaaf met een negatief bedrag.

  Let op: Doe in dit geval zeker aangifte bij de Belastingdienst. Het kan dan zijn dat je geld terug krijgt.

 • Staat jouw vraag er niet tussen, of is je vraag onvoldoende beantwoord? Neem dan gerust contact met ons op. We helpen je graag.

  Dit kan per telefoon: 024-8909470, per mail: info@acture.nl of laat een bericht achter op onze contactpagina.