In deze video legt Maudie uit hoe verzuimpreventie essentieel is voor werkgevers in Nederland. Ze bespreekt maatregelen zoals BHV’ers, ergonomische werkplekken, en verzuimprotocollen. Daarnaast benadrukt ze ook minder bekende opties zoals bedrijfsarts-consulten en de vroege inzet van arbeidsdeskundigen. Ook worden er preventieve maatregelen als risico-inventarisatie, medische onderzoeken, organisatiescans, en mediation besproken. In deze video wordt ook ArdoSZ’s aanpak geïntroduceerd: Studio Design Preventie, die helpt om grip te krijgen op hoog verzuim. De aanpak omvat diverse disciplines binnen de organisatie voor een succesvol resultaat.

Acture legt uit: verzuimpreventie
Cover voor

‘Verzuimpreventie in Nederland’

Meer dan de helft van de werkgevers zet zich actief in om ziekteverzuim te voorkomen, merken werknemers op. Maar als je werkgevers vraagt hoe ze investeren in werknemersgroei (vanwege de krappe arbeidsmarkt), valt verzuimpreventie bijna helemaal onderaan hun lijst met prioriteiten. Toch erkennen zowel werkgevers als werknemers hun verantwoordelijkheid: 79% van de werkgevers en 88% van de werknemers steunen de wettelijke zorgplicht van werkgevers. De afwezigheid van bepaalde preventiemaatregelen schuiven ze vaak terzijde, omdat er geen handhaving is of omdat de boetes laag zijn. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Verzuimpreventie in Nederland’, uitgevoerd door NoTies in opdracht van Acture, onder meer dan 1.500 werkgevers en werknemers.

Bekijk ‘Verzuimpreventie in Nederland’

Niet gevonden wat je zocht?

Neem contact op met onze werknemers.

Wij helpen je graag

Veelgestelde vragen over verzuimpreventie

  • Verzuimpreventie is het geheel aan maatregelen en beleid dat je als organisatie proactief implementeert om ziekteverzuim onder werknemers te voorkomen. Het richt zich op het creëren van een gezonde, veilige werkomgeving die het welzijn je werknemers ondersteunt. Voorbeelden hiervan zijn een verzuimprotocol, het vroegtijdig inzetten van een arbeidsdeskundige en open spreekuren bij een bedrijfsarts.

    Door proactief risico’s te identificeren en aan te pakken die tot ziekte of uitval kunnen leiden, helpt verzuimpreventie de fysieke en mentale gezondheid van je werknemers te beschermen. Dit draagt niet alleen bij aan het welzijn van individuele medewerkers, maar verhoogt ook de algehele productiviteit en duurzaamheid van je organisatie.

  • Verzuimpreventie is belangrijk omdat het inzicht biedt in potentieel verzuim en de oorzaken ervan identificeert, wat leidt tot minder uitval. Bovendien draagt het bij aan een kortere duur van verzuim, doordat problemen vroegtijdig worden aangepakt. Minder en korter ziekteverzuim leidt vervolgens tot lagere kosten. Als organisatie bespaar je daarmee op directe en indirecte kosten die gepaard gaan met het vervangen van zieke werknemers.

     

Of een vraag over…
EigenrisicodragerVerzuimmanagement

Meer video’s bekijken?

Terug naar overzicht