Wat we tot nu toe weten:

  • Per 2 januari 2023 is een akkoord bereikt over de nieuwe cao voor uitzendkrachten. In eerste instantie met een looptijd van een jaar, tot 1 januari 2024. Het merendeel van de afspraken van deze nieuwe cao treedt per 1 juli aanstaande inwerking.
  • De grootste wijziging is het verdwijnen van het uitzendbeding bij ziekte en daarmee de aanpassing van de arbeidsongeschiktheidsbepaling. Daarnaast wordt de aanvullende ziektewetuitkering verplicht bij uitzendovereenkomsten mét en zonder uitzendbeding in fase A/1-2.
  • Per 1 juli 2023 eindigt een uitzendovereenkomst met uitzendbeding niet meer automatisch wanneer een uitzendkracht zich ziekmeldt. De overeenkomst wordt pas beëindigd op de overeengekomen einddatum. Wanneer er geen einddatum is overeengekomen, kan de ziekmelding doorlopen tot maximaal 104 weken.
  • Voor alle uitzendovereenkomsten in fase A/1-2 geldt één wachtdag zonder wachtdagcompensatie.
  • Uitzendkrachten in fase A/1-2 die ziek of arbeidsongeschikt worden, hebben recht – zolang de uitzendovereenkomst duurt – op twee jaar aanvulling op hun loon. In het eerste jaar tot 90% en in het tweede jaar tot 80%.
  • Voor de aanvulling op de ziektewetuitkering kan de uitzendonderneming een inhouding doen op het loon van de uitzendkracht. De maximumpercentages bedragen 0,30% voor uitzendbedrijven I (kantoorsector en administratief) en 0,70% voor uitzendbedrijven II (technisch en industrieel).
  • Uitzendkrachten hebben per 1 juli 2023 recht op alle toeslagen en kostenvergoedingen die ook van toepassing zijn op medewerkers rechtstreeks in dienst bij de opdrachtgever.
  • Deze nieuwe cao zet een nieuwe stap richting gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden en geldt voor ongeveer 800.000 uitzendkrachten in Nederland.

Met een specialist van gedachten wisselen?

De nieuwe uitzend-cao heeft grote impact en vraagt om een goede voorbereiding én aanpassingsvermogen. Acture helpt jou daar graag bij!

Vraag een gesprek aan en ontvang persoonlijk advies