Hoe kijk jij tegen de nieuwe cao aan?
De nieuwe cao voor uitzendkrachten past binnen de huidige tijdgeest die vraagt om meer zekerheid en betere arbeidsvoorwaarden voor werknemers. Zo zien we dat er de laatste jaren veel veranderd is op het gebied van maximumaantal werkuren, beloning en het creëren van meer vastigheid. Het verbaast mij dus niet dat de uitzendbranche, in lijn met de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, nu ook een beweging maakt. De wijzigingen zorgen op de eerste plaats voor betere arbeidsomstandigheden voor uitzendkrachten, maar het biedt uitzenders ook veel kansen.

Hoe groot verwacht je dat de impact gaat zijn op jullie organisatie?
Binnen RGF Staffing hebben de complexe wijzigingen organisatie breed impact. Niet alleen moeten we aan de slag met het ontwikkelen van een adequate contractmix, ook heeft de nieuwe CAO, impact op onze processen, systemen en sales-organisatie. De cao-wijzigingen moeten we gaan uitleggen aan onze klanten: wat zijn de consequenties in operationele en financiële zin? Het is belangrijk om hier zorgvuldig over in gesprek te gaan.

Welke uitdagingen brengen de wijzigingen met zich mee?
Allereerst moet er nog gewerkt worden aan de redactie van de cao én moet de cao nog algemeen verbindend verklaard worden. Ik ben benieuwd hoe zich dit gaat ontwikkelen. Daarnaast verwacht ik dat ook UWV geconfronteerd wordt met de nieuwe situatie per 1 juli. De uitvoeringsorganisatie Ziektewet zal door de wijzigingen weliswaar minder ziekmeldingen ontvangen, maar er zullen zich meer onduidelijke situaties gaan voordoen. Hierbij is een grotere informatie uitvraag nodig en betere afstemming met de individuele uitzendorganisaties. Wat we moeten zien te voorkomen, is dat uitzendkrachten tussen UWV en de uitzendwerkgever komen te staan. Het is niet de bedoeling dat zij ‘van het kastje naar de muur worden gestuurd’.

Hoe kijk jij aan tegen de wijzigingen per 1 juli? Waar maak jij je eventueel zorgen om? Waar liggen volgens jou kansen? Wij zijn benieuwd wat jij denkt dat de impact gaat zijn van de nieuwe cao op jouw uitzendorganisatie. Vind jij het leuk om jouw mening met ons te delen? Laat dan van je horen! Mail naar communicatie@acture.nl.

Met een specialist van gedachten wisselen?

De nieuwe uitzend-cao heeft grote impact en vraagt om een goede voorbereiding én aanpassingsvermogen. Acture helpt jou daar graag bij!

Vraag een gesprek aan en ontvang persoonlijk advies