Van twee wachtdagen naar één wachtdag
Vanaf 1 juli aanstaande geldt voor alle uitzendovereenkomsten in fase A/1-2 één wachtdag zonder wachtdagcompensatie. Hoewel de uitzendbranche altijd al voorstander is geweest van één wachtdag, hadden ze daar tot voorkort weinig over te zeggen. De zieke uitzendkracht werd namelijk vrijwel altijd aan UWV overgedragen voor een Ziektewetuitkering. Dat is met de nieuwe cao wel anders. Doordat een uitzendovereenkomst met uitzendbeding niet meer automatisch eindigt wanneer een uitzendkracht zich ziekmeldt, blijft de uitzendorganisatie (langer) verantwoordelijk. Een mooi moment om te voldoen aan de wens van de uitzendbranche en het aantal wachtdagen te wijzigen van twee naar één.

Het vervallen van de wachtdagcompensatie
Om uitzendkrachten gelijk te behandelen ten opzichte van werknemers in loondienst, die doorgaans maar één wachtdag hebben, is de wachtdagcompensatie in het leven geroepen. De wachtdagcompensatie houdt in dat de tweede wachtdag voor uitzendkrachten gecompenseerd wordt in de vorm van een opslag op het loon. Als een uitzendkracht nooit ziek is, dan heeft hij of zij dus geluk. In dat geval geldt de compensatie namelijk als een beloning in de vorm van een hoger loon en is er een financieel voordeel. Is een uitzendkracht heel vaak ziek, dan pakt de wachtdagcompensatie financieel ongunstig uit. In dat geval is de uitzendkracht beter af met één wachtdag in plaats van met twee wachtdagen en een wachtdagcompensatie. Per 1 juli is daarom – naast het wijzigen van het aantal wachtdagen – besloten om de wachtdagcompensatie af te schaffen.

De financiële consequenties voor uitzendorganisaties
Het is lastig in te schatten wat de financiële consequenties van deze wijziging zijn. Dit hangt grotendeels af van de hoogte van het ziekteverzuim. Nu is het namelijk zo dat álle uitzendkrachten wachtdagcompensatie krijgen en daardoor een hoger loon. Wanneer dit komt te vervallen, dan scheelt dat onder aan de streep een aardig bedrag. Maar alleen als het verzuim binnen de organisatie laag is. Heeft een uitzendorganisatie een hoog kortdurend verzuim? Dan is de wijziging van twee wachtdagen naar één wachtdag financieel juist minder gunstig.

De conclusie is dus, zoals altijd: investeer in het terugdringen van het verzuim binnen jouw uitzendorganisatie!

Met een specialist van gedachten wisselen?

De nieuwe uitzend-cao heeft grote impact en vraagt om een goede voorbereiding én aanpassingsvermogen. Acture helpt jou daar graag bij!

Vraag een gesprek aan en ontvang persoonlijk advies