Relevante vraagstukken

De uitspraak van de Hoge Raad en de nieuwe cao, zorgen voor serieuze veranderingen binnen de uitzendbranche die veel organisaties raken. Met een aantal vraagstukken moet jij nú al rekening houden en met een aantal per 1 juli.

Per direct

1. Wel of geen einddatum in de uitzendovereenkomst?

Is het verstandig om bij de uitzendovereenkomst met uitzendbeding een eindtermijn af te spreken? En zo ja, wat moet dit termijn dan? Wat voor een gevolgen heeft het gebruik van het uitzendbeding, zowel voor jou als uitzendorganisatie als voor de 800.000 uitzendkrachten in Nederland. Dit vraagstuk houdt velen van ons mogelijk bezig. Houd er rekening mee dat de inlener vanaf heden de ter beschikking stelling actief moet beëindigen, wil je het beding kunnen inroepen. Word het beding niet ingeroepen dan geldt de einddatum van de overeenkomst.

Vanaf 1 juli 2023

1. Wel of geen eigenrisicodrager worden voor de Ziektewet?

Worden uitzendorganisaties door de wijzigingen geprikkeld om sneller te kiezen voor eigenrisicodragerschap? Jouw organisatie draagt immers nog meer zelf het ziekterisico. Bovendien, de aanvullingsverplichting voor de Ziektewet geldt vanaf 1 juli ook voor uitzendovereenkomsten zonder uitzendbeding (fase A/1-2). Kiezen uitzendorganisaties na 1 juli daarom massaal voor het eigenrisicodragerschap of blijven ze juist in het publieke stelsel? De komende periode zal uitwijzen welke verschuivingen we hierin gaan zien. Hebben jullie al een keuze gemaakt?

“Veel uitzendbureaus realiseren zich nog onvoldoende dat de aanvullingsverplichting op de Ziektewetuitkering óók gaat gelden voor uitzendovereenkomsten zonder uitzendbeding.”

2. Wel of geen extra maatregelen om verzuim terug te dringen?

Door de cao-aanpassingen kunnen de kosten voor zieke (ex-)uitzendkrachten fors oplopen. Als werkgever heb je er dus belang bij het verzuim in jouw organisatie terug te dringen. Welke (extra) maatregelen neem je hiervoor? Hoe stimuleer jij jouw uitzendkrachten – ondanks het financiële voordeel per 1 juli – dat zij zich niet sneller of makkelijker ziekmelden?

3. Wel of niet ziek in dienst houden?

Wanneer jouw uitzendkracht ziek uit dienst gaat – met of zonder uitzendbeding – heb jij als werkgever een aanvullingsverplichting voor de Ziektewetuitkering. Wanneer jij geen eigenrisicodrager bent voor de Ziektewet, is het dan niet verstandiger om die uitzendkracht in dienst te houden? In dat geval heb je namelijk zelf grip op het verzuim en de re-integratie naar het arbeidsproces. In plaats van dat je dit uit handen geeft en afhankelijk bent van UWV. Bovendien heb je als uitzendorganisatie door de krapte op de arbeidsmarkt ‘goud’ in handen als je erin slaagt de zieke werknemer terug te laten keren naar een arbeidsplek. Dit zijn kwesties waar jij als uitzendorganisatie gegarandeerd tegenaan loopt na 1 juli.

Maak keuzes bewust

In het maken van keuzes is er geen goed of fout. Het is vooral belangrijk dat je keuzes bewust maakt en voor de lange termijn. En daarmee aanvaart dat je bepaalde risico’s wel of niet neemt. Ondernemen is nou eenmaal risico’s nemen. En regels zijn er om nageleefd te worden. Het is belangrijk om als uitzendorganisatie goed na te denken over hoe je als werkgever wilt omgaan met je personeel. Wat kun je doen om ervoor te zorgen dat werknemers niet uitvallen wegens ziekte? En als dat dan toch gebeurt, welke middelen heb je tot jouw beschikking om ervoor te zorgen dat werknemers zo snel mogelijk weer terugkeren.

Met een specialist van gedachten wisselen?

De nieuwe uitzend-cao heeft grote impact en vraagt om een goede voorbereiding én aanpassingsvermogen. Acture helpt jou daar graag bij!

Vraag een gesprek aan en ontvang persoonlijk advies